Collalto - Veneto - Italien

Det historiske slot, Castello San Salvatore, der majestætisk skuer ud over de omkransende områder, er beliggende på en bakketop nær byen Susegana. Slottet bebos i dag af prinsesse Isabelle Del Croy og er et varemærke for Collalto.

Vingården

Navnet Collalto er i over 1000 år blevet forbundet med Treviso området og et af områdets mest noble og prestigefulde navne hvad angår vin fra området. Således er der altså tale om et af de ældste navne overhovedet inden for dyrkning af vin i Italien.

Selve vingården, der ligger nogle få kilometer fra det gamle slot, er opført i østrigsk stil, hvilket tydeligt ses i forhold til de omkringliggende bygninger, hvor vingården skiller sig markant ud. Ved første øjekast minder det mest om en kaserne, i og med at det er en 4-længet gård af betragtelig størrelse.

Historien

Før i tiden var de forskellige dele af gården opdelt i forskellige funktioner, landbrugsmaskiner, trækdyr, vingård og beboelse. I dag, hvor der ikke længere er brug for heste og maskinerne ikke opbevares på gården, er fokus flyttet mere til vin. Det der tidligere var stalde til heste, muldyr, osv. Er i dag lejligheder til de gæster der besøger gården, hvilket da også blev sagt i spøg, da vi fik en rundvisning på gården.

”I dag holder vi andre dyr i den afdeling”, blev der sagt med et blink i øjet. Det at gården har overlevet så mange århundrede, sammen med foregående citat fra vores besøg, bevidner om den omstillingsparathed gården besidder. Hos Vinnu tror vi meget på denne producent, og vi glæder os over at have mulighed for at levere et stykke ældgammel italiensk vinkultur til vores kunder.